พาทัวร์เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกแห่งที่ 7 ของประเทศไทย

พ่อจ๋าแม่จ๋า พาเที่ยว

เพจที่แชร์เรื่องราวการท่องเที่ยวในรูปแบบสนุกสนาน แต่มีสาระ ร้านอาหาร คาเฟ่ สตรีทฟู๊ด มีเรื่องราว และอร่อย

          พ่อจ๋าแม่จ๋า พาเที่ยว EP369 เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกแห่งที่ 7 ของประเทศไทย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

          สถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสใหม่ ของนักท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ สายโบราณคดี และสายถ่ายรูป หรือไม่ว่าสายไหน คงไม่พ้น อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ หรือ เมืองโบราณศรีเทพ ตั้งอยู่ในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
          อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญ เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ที่ปรากฏร่องรอยหลักฐานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดี และเขมร รวมระยะเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึงกว่า 800 ปี ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปด้วยสาเหตุโรคระบาดร้ายแรง หรือปัญหาภัยแล้ง 
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

          จากการขุดค้นพบหลักฐานสำคัญ เมืองโบราณแห่งนี้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนดั้งเดิมในวัฒนธรรมทวารวดี กับวัฒนธรรมอินเดียตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 10 การรับศาสนาพราหมณ์และพุทธทั้งแบบเถรวาทและมหายาน ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 คือการเข้ามามีอิทธิพลอย่างถาวรของพุทธศาสนาทั้งแบบเถรวาท มหายาน และศาสนาพราหมณ์พบหลักฐาน เช่น รูปเคารพ พระพุทธรูป พระนารายณ์และศาสนสถาน อันเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมทวารวดีที่ยังคงความครบถ้วนสมบูรณ์ 
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

          เป็นที่น่ายินดีของประเทศไทย ที่องค์การยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของโลก และเป็นมรดกโลกแห่งที่ 7 ของประเทศไทย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า The Ancient Town of Si Thep and its Associated Dvaravati Monuments 
          ภายในเมืองโบราณศรีเทพ มีโบราณสถานที่สำคัญมากมาย ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อศรีเทพ, ปรางค์ศรีเทพ, สระแก้วสระขวัญ, เขาคลังใน, เขาคลังนอก, ปรางค์สองพี่น้อง, อาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดี เป็นต้น 
          ค่าเข้าชม คนไทย 20 บาท ต่างชาติ 100 บาท ผู้สูงอายุ และเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าชมฟรี (เฉพาะคนไทย) มีรถรางให้บริการฟรี 
Kapook Creator เป็นเนื้อหาที่นำเสนอโดยผู้สร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการ หากพบเนื้อหาที่ท่านเห็นว่าไม่ถูกต้องตามกติกา สามารถคลิกแจ้งปัญหาได้ที่นี่
เรื่องอื่นๆของ พ่อจ๋าแม่จ๋า พาเที่ยว
Advertisements
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พาทัวร์เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกแห่งที่ 7 ของประเทศไทย อัปเดตล่าสุด 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:23:29
TOP