บาปเจ็ดประการ (Seven Deadly Sins) คืออะไร ตามหลักคำสอนของศาสนาคริสต์

ประวัติศาสตร์ไร้กาลเวลา

เพจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์น่ารู้ต่างๆ ทั่วโลก เพราะประวัติศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป

          บาปเจ็ดประการ (Seven deadly sins)
บาปเจ็ดประการ

          “บาปเจ็ดประการ (Seven deadly sins)” เป็นหลักคำสอนของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค กล่าวถึงบาปที่ส่งผลต่อความดีงามของจิตวิญญาณ เป็นบาปที่มีผลทำให้ดวงวิญญาณแหลกสลาย
          บาปทั้งเจ็ดนั้นมีอะไรบ้าง ลองมาดูกันครับ

1. ความเย่อหยิ่ง (Pride)

บาปเจ็ดประการ

          ความเย่อหยิ่ง คือบาปที่นำพาให้ผู้คนมีพฤติกรรมโอ้อวด อวดว่าตนนั้นมีอำนาจเทียบเท่ากับพระเจ้า ซึ่งความเย่อหยิ่งนี้ยังเป็นรากฐานของบาปอื่นๆ อีกด้วย
          บาปประการแรกของซาตานก็คือ “อัตตา” เนื่องจากซาตานปฏิเสธ ไม่ยอมรับพลังอำนาจของพระเจ้า
          “อดัม (Adam)” และ “อีฟ (Eve)” ก็มีบาปข้อนี้ เนื่องจากทั้งคู่ไม่สามารถต้านทานความปรารถนาของตน และขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้า ทำให้ท้ายที่สุด ทั้งคู่ก็ถูกพระเจ้าลงโทษ

2. ความโลภ (Greed)

บาปเจ็ดประการ

          ความโลภนั้นคือความเห็นแก่ตัว และเมื่อมนุษย์หลงไปในความโลภ ก็ย่อมจะหลงลืมความดีงามแห่งจิตวิญญาณ และปล่อยให้ความโลภครอบงำ ทำให้ออกห่างจากพระเจ้า
          ความโลภทำให้มนุษย์เชื่อว่าตนนั้นสามารถเติมเต็มความต้องการของตนเอง มุ่งแสวงประโยชน์แทนที่จะใกล้ชิดกับพระเจ้า ทำให้ใจนั้นมืดบอดและมัวเมาในกิเลส

3. ราคะ (Lust)

บาปเจ็ดประการ

         ราคะ คือความปรารถนาทางกายา เป็นความปรารถนาทางเพศ ทำให้ผู้คนออกห่างจากความดีงาม เอาตนเองเป็นศูนย์กลางและเห็นแก่ตนเอง

4. ความตะกละ (Gluttony)

บาปเจ็ดประการ

          ความตะกละ คือความละโมบที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้ผู้คนบริโภคมากเกินจำเป็น และมีแต่ความอยากมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้กินดื่มอย่างขาดสติ

5. โทสะ (Anger)

บาปเจ็ดประการ

          โทสะทำให้ผู้คนขาดสติ หลงอยู่ในอารมณ์โมโหที่ไม่มีที่สิ้นสุด
          โทสะ คือความเกลียดชังที่มีต่อบุคคลอื่น เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและทำให้ไม่สามารถควบคุมตนเองได้

6. ความริษยา (Envy)

บาปเจ็ดประการ

          ความริษยา คือความต้องการในสิ่งของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ สถานะ หรือความสามารถของบุคคลอื่น คือการอยากครอบครองในสิ่งที่เป็นของผู้อื่น
          สิ่งที่พอจะบรรเทาความริษยาได้ ก็คือ “เมตตา”
          เมตตาทำให้เกิดความสงสารและปรารถนาดีต่อผู้อื่น ทำให้ต้องการจะช่วยเหลือผู้อื่นมากกว่าจะครอบครองในสิ่งที่ไม่ใช่ของตน

7. ความเกียจคร้าน (Sloth)

บาปเจ็ดประการ

          ความเกียจคร้าน คือสิ่งที่ทำให้ผู้คนเฉื่อยชา ทำให้เกิดการผัดวันประกันพรุ่ง ทำให้การงานไม่มีประสิทธิภาพ
          นี่ก็คือบาปทั้ง 7 ตามหลักคำสอนของชาวคริสต์

References:

Kapook Creator เป็นเนื้อหาที่นำเสนอโดยผู้สร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการ หากพบเนื้อหาที่ท่านเห็นว่าไม่ถูกต้องตามกติกา สามารถคลิกแจ้งปัญหาได้ที่นี่
เรื่องอื่นๆของ ประวัติศาสตร์ไร้กาลเวลา
Advertisements
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บาปเจ็ดประการ (Seven Deadly Sins) คืออะไร ตามหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ อัปเดตล่าสุด 22 มิถุนายน 2566 เวลา 18:26:06 10,767 อ่าน
TOP