ทำไมมนุษย์สายพันธุ์นีแอนเดอร์ทัล ถึงสูญพันธุ์ไปจากโลก

ประวัติศาสตร์ไร้กาลเวลา

เพจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์น่ารู้ต่างๆ ทั่วโลก เพราะประวัติศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป

          สาเหตุการสูญพันธุ์ของ "นีแอนเดอร์ทัล (Neanderthal)"
นีแอนเดอร์ทัล

          หากแต่ในปัจจุบัน ดูเหมือนว่า "มนุษย์ (Homo Sapiens)" จะเป็นเพียงสายพันธุ์เดียวที่เหลือรอดมาถึงปัจจุบัน หากแต่จากซากฟอสซิลต่างๆ ก็ทำให้พบว่าในอดีตนั้น ยังมีมนุษย์สายพันธุ์อื่นอาศัยอยู่บนโลก
          หนึ่งในสายพันธุ์เหล่านั้นก็คือ "นีแอนเดอร์ทัล (Neanderthal)"
          ในขณะที่ความเชื่อในปัจจุบันนั้น เชื่อว่าสายพันธุ์มนุษย์ในปัจจุบันเป็นต้นเหตุทำให้นีแอนเดอร์ทัลต้องสูญพันธุ์ แต่จากงานวิจัยของนักมานุษยวิทยาก็แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีเหตุผลอื่นที่ทำให้นีแอนเดอร์ทัลต้องสูญพันธุ์
          สำหรับคำถามว่ากลุ่มนีแอนเดอร์ทัลเป็นใคร? ก็ต้องบอกว่านีแอนเดอร์ทัลนั้นเป็นสายพันธุ์หนึ่งของมนุษย์ในสมัยโบราณ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับมนุษย์ในปัจจุบันมากที่สุด
          นีแอนเดอร์ทัลนั้นอาศัยอยู่ในยูเรเซีย และจากหลักฐานที่พบ ก็แสดงให้เห็นว่านีแอนเดอร์ทัลกับมนุษย์ในปัจจุบัน ได้มีการแยกสายพันธุ์กันเมื่อราว 500,000 ปีก่อน แต่เป็นไปได้ว่าอาจจะแยกกันไปตั้งแต่ 650,000 ปีก่อนแล้วก็ได้
          ก่อนนี้ เชื่อกันว่านีแอนเดอร์ทัลและมนุษย์นั้นต่างกัน มีสายพันธุ์ที่แยกจากกันตั้งแต่แรก หากจากการค้นพบฟอสซิล ก็ทำให้พบว่านีแอนเดอร์ทัลกับมนุษย์น่าจะมีความคาบเกี่ยวกัน หากแต่ปัจจุบันเหลือเพียงมนุษย์ ส่วนนีแอนเดอร์ทัลนั้นสาบสูญไปแล้ว หากแต่สาเหตุก็ยังคงไม่แน่ชัด
          นักมานุษยวิทยาเชื่อว่าปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด การขาดแคลนอาหาร และความรุนแรง ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการสูญพันธุ์ของนีแอนเดอร์ทัล
นีแอนเดอร์ทัล

ภาพจาก : frantic00 / Shutterstock.com

ปัจจัยแรกคือ "ความรุนแรง"

          นักมานุษยวิทยาบางรายคาดการณ์ว่าสาเหตุที่ทำให้นีแอนเดอร์ทัลสูญพันธุ์ มาจากความรุนแรงที่มนุษย์กระทำต่อนีแอนเดอร์ทัล โดยจากการตรวจสอบซากฟอสซิล ทำให้ทราบว่าเมื่อ 10,000 ปีก่อน มนุษย์นั้นมีความก้าวร้าวรุนแรงกว่าปัจจุบัน
          จากการตรวจสอบยีนของมนุษย์ ก็พบว่ามีการกลายพันธุ์ที่ทำให้มนุษย์มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง ซึ่งยีนเหล่านี้ไม่พบในนีแอนเดอร์ทัล
          นักมานุษยวิทยาคิดว่านีแอนเดอร์ทัลนั้นมีความปรองดอง ก้าวร้าวน้อยกว่ามนุษย์ และเป็นไปได้ที่มนุษย์ทั้งสองสายพันธุ์นี้ อาจจะมีการทำสงครามกัน
          ความขัดแย้งในยุคแรกน่าจะเป็นเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากร ซึ่งมักจะมาภายหลังจากภัยธรรมชาติ และปัจจัยเหล่านี้น่าจะทำให้นีแอนเดอร์ทัลสูญพันธุ์

ปัจจัยต่อมาคือ "โรคระบาด"

          นอกจากความรุนแรงแล้ว มนุษย์ยังอาจจะเป็นผู้ที่ทำให้นีแอนเดอร์ทัลสูญพันธุ์ ด้วยการแพร่เชื้อโรค ซึ่งก็มีหลักฐานว่าเชื้อโรคหลายชนิดนั้นถูกส่งต่อโดยมนุษย์จำนวนมาก
          มนุษย์อาจจะมีภูมิคุ้มกัน หากแต่นีแอนเดอร์ทัลนั้นไม่มี และหากทั้งสองสายพันธุ์นี้มีความใกล้ชิดกัน การแพร่กระจายของเชื้อโรคก็เป็นไปได้ง่าย
          เชื้อโรคเหล่านี้อาจจะทำให้เกิดโรคระบาดในหมู่นีแอนเดอร์ทัล และทำให้สูญพันธุ์ในที่สุด

ปัจจัยต่อมา "การผสมข้ามพันธุ์"

          การผสมข้ามพันธุ์ เป็นอีกหนึ่งความเป็นไปได้ที่นักมานุษยวิทยาคิดว่าอาจจะเป็นสาเหตุทำให้นีแอนเดอร์ทัลสูญพันธุ์ และก็มีหลักฐานที่บอกว่ามนุษย์และนีแอนเดอร์ทัลน่าจะมีการผสมข้ามพันธ์ุ
          หากแต่นี่ก็อาจจะไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้นีแอนเดอร์ทัลสูญพันธุ์ หากแต่อาจจะเป็นปัจจัยรอง การผสมข้ามพันธุ์อาจทำให้ร่างกายอ่อนแอ และยิ่งไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคได้

ปัจจัยสุดท้าย คือ "ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ"

          ความเสื่อมถอยของนีแอนเดอร์ทัลเกิดขึ้นช่วงเดียวกับที่ยุโรปเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถึงแม้การผสมข้ามสายพันธุ์และความรุนแรงอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นีแอนเดอร์ทัลสูญพันธุ์ หากแต่ก็อาจจะเป็นเพียงปัจจัยเล็กๆ เท่านั้น
          ปัจจัยหลักที่ส่งผลรุนแรงน่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
          จากการตรวจสอบ พบว่าย้อนกลับไปเมื่อ 44,000 ปีก่อน มีช่วงเวลาหนึ่งในยุโรปที่อากาศมีความหนาวเย็น อากาศแห้งติดต่อกันเป็นเวลากว่า 1,000 ปี และเมื่อ 40,800 ปีก่อน สภาพเดียวกันนี้ก็ได้เกิดขึ้นอีก และดำเนินติดต่อไปเป็นระยะเวลากว่า 600 ปี
          และในช่วงเวลาที่อากาศหนาวเย็นนี้เอง นีแอนเดอร์ทัลก็เริ่มจะหายไปจากบริเวณแม่น้ำดานูบและในดินแดนฝรั่งเศส
          ในบริเวณที่กล่าวไปคือบริเวณที่นีแอนเดอร์ทัลอาศัยอยู่หนาแน่น และในช่วงเดียวกันนี้ มนุษย์ก็ได้เริ่มปรากฏ และในช่วงแรกของยุคที่อากาศหนาวเย็น นักมานุษยวิทยาก็คาดการณ์ว่านี่เป็นช่วงเวลาที่นีแอนเดอร์ทัลสูญพันธุ์ ก่อนที่พวกที่เหลือรอด จะได้มีการผสมข้ามสายพันธุ์กับมนุษย์
          นี่ก็คือเรื่องราวของนีแอนเดอร์ทัล สายพันธุ์หนึ่งในยุคโบราณ

References :

Kapook Creator เป็นเนื้อหาที่นำเสนอโดยผู้สร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการ หากพบเนื้อหาที่ท่านเห็นว่าไม่ถูกต้องตามกติกา สามารถคลิกแจ้งปัญหาได้ที่นี่
เรื่องอื่นๆของ ประวัติศาสตร์ไร้กาลเวลา
Advertisements
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทำไมมนุษย์สายพันธุ์นีแอนเดอร์ทัล ถึงสูญพันธุ์ไปจากโลก อัปเดตล่าสุด 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:32:11 8,418 อ่าน
TOP