วิธีหาไพ่ทาโรต์ ประจำตัว จากวันเกิด อ่านไพ่อ่านใจอ่านชีวิต

Our Stories Begin

เขียนความคิด โดย แก้วเจ้าจอม คุยเรื่องสัพเพเหระในชีวิต รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์การอ่านไพ่ อ่านใจ อ่านชีวิตจากไพ่ทาโรต์และไพ่ออราเคิล

          #หาไพ่ประจำตัวจากวันเกิด #อ่านไพ่อ่านใจอ่านชีวิต #LifetimeBirthPersonalityAndSoulCard
ไพ่ทาโรต์

ภาพกล่องไพ่ชุด The Star Tarot

          ขอออกตัวก่อนว่าบทบันทึกวันนี้ เขียนขึ้นจากการศึกษาด้วยตนเอง จากตำราไพ่ฝรั่ง แล้วก็ทดลองคำนวณและประเมินจากชีวิตตนเอง ไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละคนคำนวณแล้วจะออกมาตรงหรือไม่ตรงแค่ไหน เพราะแปลเรียบเรียงตามความเข้าใจหลังอ่านตำราฝรั่ง จากคู่มือไพ่ชุด The Star Tarot ของ Cathy Mcclelland เมื่อทดลองดูของตัวเองแล้วคิดว่าค่อนข้างตรงมากทีเดียว จึงเขียนแชร์มาให้คนที่สนใจศาสตร์ด้านนี้อ่านเป็นความรู้เพิ่มเติม
          การหา Lifetime Birth Personality and Soul Card In the Tarot ไพ่ที่เราจะหา หลักๆ มีสองใบ แต่บางคนอาจคำนวณออกมาได้สามใบ
          ใบแรกเรียกว่า Lifetime Birth Personality เพื่อบอกถึงพรสวรรค์ บุคลิกลักษณะนิสัย ความเข้มแข็งหรืออ่อนแอ อุปสรรคและทุกเรื่องที่เป็นสัญญาณชีวิต บอกเรื่องสำคัญๆที่เกี่ยวกับชีวิต
          ใบที่สอง คือ Soul Card บอกถึงเป้าหมายจากจิตวิญญาณ ใบที่สามคือ Creativity Card บอกมุมมองภาพรวมรอบด้านทุกอย่างในตัวเราที่อาจซ่อนอยู่ข้างใน หรือเราละเลยไม่รับรู้ เป็นมุมมืดภายใน สะท้อนวิธีคิด และท่าทีการรับมือกับเรื่องต่างๆที่เข้ามาในชีวิต

วิธีหา Lifetime Birth Personality Card

          ใช้วันเกิดแบบฝรั่ง คือปีเกิดเป็นคริสต์ศักราช เดือนเกิด และวันเกิด
          ตัวอย่างวันเกิดตัวเองคือ 10 กรกฎาคม 1965
  • นำตัวเลขมารวมกัน เป็น 1965+7+10 = 1982
  • นำตัวเลข 1982 ที่ได้มาบวกอีกครั้ง
  • 1+9+8+2 = 20 หมายเลข 20 ในไพ่เมเจอร์คือ ไพ่ Judgement
          ดังนั้น ไพ่ Judgement คือไพ่ Lifetime Birth Personality Card ของเรา
          ในกรณีที่บวกได้เป็นเลขสองตัว ให้นำมาบวกต่อจนเหลือเลขตัวเดียว ดังนั้น 2+0 = 2 ซึ่งก็คือไพ่หมายเลข 2 ในไพ่เมเจอร์คือ ไพ่ The High Priestess ไพ่ราชินีพระจันทร์ จึงเป็น Soul Card ของเรา
          กรณีที่ได้เลขตัวเดียวในการบวกครั้งแรก ไพ่ประจำเลขนั้นจึงเป็นทั้ง Lifetime Birth Personality และ Soul Card
          บางคนบวกครั้งแรกได้ผลลัพธ์เป็นเลขสองตัว บวกครั้งที่สองก็ยังเป็นเลขสองตัว จนต้องบวกเป็นครั้งที่สาม จนได้เลขตัวเดียว เลขที่ในครั้งที่สามสุดท้ายจะเป็น Soul Card ส่วนเลขสองตัวที่ได้ครั้งที่สองให้จัดเป็น Creativity Card
          ในบางกรณีที่บวกแล้วได้เป็นเลข Master Number เช่น 22 2+2 = 4 Lifetime Birth Card จึงเป็นทั้ง 0 หรือไพ่ใบแรกของทาโรต์คือ The Fool และเลข 4 The Emperor เป็น Soul Card
          สำหรับภาพประกอบคือไพ่ Lifetime Birth Personality ของตัวเรา คือไพ่ Judgement และ Soul Card คือ ไพ่ The High Priestess ซึ่งไพ่สองใบ มีความหมายที่เป็นนัยสำคัญต่อชีวิตตัวเอง
ไพ่ทาโรต์

ภาพแรกจากชุดไพ่ชื่อว่า Tarot of Mystical Moments และชุด Dreaming Way Tarot

ไพ่ทาโรต์

ภาพที่สองจากชุดไพ่ชื่อว่า Radiant Wise Spirit และชุด Tarot de Carlotydes

ไพ่ทาโรต์

ภาพที่สามจากชุดไพ่ชื่อว่า Tarot de Carlotydes และชุด Pre-Raphaelite Tarot

          ไพ่ Judgement เป็นไพ่ที่มีความหมายหลักถึงการตื่นรู้ การปลดปล่อย การเกิดใหม่ การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆตามชะตากรรม ในหน้าไพ่ชุดมาตรฐานจะเป็นภาพเทวดาเป่าแตรบอกข่าวมนุษย์และสัตว์โลก ไพ่ใบนี้จึงหมายถึงข่าวสาร การสื่อสารได้ด้วย
          ในตำราเค้าก็อธิบายว่าบทเรียนสำคัญของคนที่มี Judgment Personality คือ การมองเห็นสายรุ้งแห่งชีวิต พบแสงแห่งปัญญาจากจักรวาล การตระหนักรู้ถึงตัวตนที่แท้ของตนเองและชีวิต มีความรักในตัวเอง มีพลังการเยียวยาและการให้อภัยที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเกิดเป็นตัวตนใหม่ที่ดีขึ้น ยอมรับทุกความเปลี่ยนแปลงว่าเป็นสัจธรรมแห่งชีวิต และโอบรับความเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อเปิดโอกาสแห่งชีวิตใหม่ที่จะเข้ามาในทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลง
          ให้ความสำคัญกับครอบครัวและเพื่อนที่เป็นทั้งผู้สนับสนุนและแรงบันดาลใจให้ชีวิตในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโต เป็นดั่งกระจกที่สะท้อนให้เห็นตัวตน จิตวิญญาณภายในว่าควรปลดปล่อยหรือจดจำอะไร ถ้าเราสามารถก้าวข้ามสิ่งเก่าๆ ไปสู่สิ่งใหม่ๆ ละทิ้งนิสัยที่ไม่ดีในอดีต พาตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้น เห็นคุณค่าของตัวเอง จะได้พบกับอิสรเสรีภาพอันแท้จริงในชีวิต
          อ่านความหมายไพ่ที่แปลมาแล้วนี่คือใช่มาก ตรงมาก ชีวิตที่ผ่านมาเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ใหญ่ๆจากการเปลี่ยนแปลงหรือมีเหตุการณ์ใหญ่ในชีวิตบ่อยมาก คิดว่ามากกว่าคนอื่น ทุกครั้งที่เจอปัญหาหรือทุกข์หนัก เราจะได้เรียนรู้และเติบโตในเวอร์ชั่นใหม่เสมอ
          ในแง่ของการงาน การสื่อสารคือสิ่งสำคัญในชีวิตที่เป็นงานหลัก จากหน้าที่การงานเลขานุการผู้บริหารที่ทำมาตลอดร่วมสามสิบปี ใช้การสื่อสารจากความหมายไพ่ใบนี้ ผสมผสานกับไพ่ใบที่สองที่เป็น Soul Card คือการเป็นคนทำงานเบื้องหลังมาตลอด
          เพราะไพ่ The High Priestess เป็น Soul Card ของเรา ก็ตรงเป๊ะตามดาวประจำราศีเกิด คือเป็นคนลัคนากรกฎที่มีดาวจันทร์เป็นดาวประจำราศี ไพ่ใบนี้มีพระจันทร์เป็นสัญลักษณ์ประจำไพ่ มีความเป็นผู้หญิงในตัวสูงมาก แต่ได้ใบนี้มาพร้อมความลึกลับซับซ้อนซ่อนเร้น การมีอะไรปิดบังซ่อนเร้น มีอะไรอยู่เบื้องหลังเบื้องลึก มีความลับมากมาย บอกลักษณะนิสัยลึกๆ ที่เป็นคนมีความคิดมาก สนใจศาสตร์ลึกลับเช่นโหราศาสตร์ มีสัมผัสพิเศษข้างในที่สื่อสารกับเรื่องราวเหล่านี้ได้ดี นิสัยอินโทรเวิร์ตสุดๆ ได้มาจากลักษณะไพ่ใบนี้มากเช่นกัน
          นอกจากนี้จากตัวเลข 20 และเลข 2 ที่เป็นไพ่ประจำตัวเรา ความสำคัญของเลข 2 ก็มีนัยสำคัญในชีวิตที่น่าแปลกใจคือ ตัวเราเป็นลูกคนที่สองของครอบครัว เลข 2 แทนดาวจันทร์ในโหราศาสตร์ไทย เป็นเลขของผู้หญิง เป็นเลขของธาตุน้ำ ซึ่งก็คือพลังงานหลักในชีวิตนั่นเอง
         #บันทึกคุยเรื่องไพ่
Kapook Creator เป็นเนื้อหาที่นำเสนอโดยผู้สร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการ หากพบเนื้อหาที่ท่านเห็นว่าไม่ถูกต้องตามกติกา สามารถคลิกแจ้งปัญหาได้ที่นี่
เรื่องอื่นๆของ Our Stories Begin
Advertisements
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีหาไพ่ทาโรต์ ประจำตัว จากวันเกิด อ่านไพ่อ่านใจอ่านชีวิต อัปเดตล่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:54:29 4,264 อ่าน
TOP