พ่อแม่ไม่รักษาสัญญา จะส่งผลเสียต่อลูกอย่างไร เรื่องนี้พ่อแม่ไม่ควรละเลย

ใกล้มิตรชิดหมอ

ใกล้มิตรชิดหมอ เพจให้ความรู้คู่สุขภาพกายและจิต เสมือนมีหมอเป็นมิตรอยู่ข้างบ้าน

          ผลเสียต่อลูกเมื่อพ่อแม่สัญญากับลูกแล้วไม่ทำตามสัญญา
พ่อแม่ไม่รักษาสัญญา

          เคยสัญญากับลูกบ้างไหมคะ สัญญาแล้วทำตามสัญญาได้ไหมคะ 
          เคยสัญญากับลูกว่าจะพาไปเที่ยวสวนสนุก แต่สุดท้ายก็ไม่มีเวลาไปบ้างไหมคะ 
          เคยสัญญากับลูกว่าจะซื้อของขวัญให้ แต่สุดท้ายก็ลืมบ้างหรือเปล่า
          เคยสัญญากับลูกว่าจะเลิกทะเลาะกัน แต่สุดท้ายก็ทะเลาะกันต่อหน้าลูกอีกเหมือนเดิมบ้างไหม
          รู้ไหมคะ ว่าคำสัญญาของพ่อแม่สำคัญกับลูกมากๆ และหากเราสัญญาแล้ว แต่ทำไม่ได้ตามนั้น ไม่ว่าจะเพราะเหตุผลอะไรก็ตาม (คนเรามักจะมีเหตุให้ตัวเองเสมอ) สิ่งที่เราทำส่งผลต่อลูกของเราแน่นอน ไม่มากก็น้อย 
          เรามาดูกันค่ะว่า สิ่งที่ตามมาจากการที่พ่อแม่สัญญากับลูกแล้วไม่ทำตามสัญญา ส่งผลเสียต่อลูกอย่างไรบ้าง 

1. ลูกสูญเสียความไว้วางใจ

          เด็กๆ จะเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้ใหญ่เป็นหลักนะคะ โดยเฉพาะผู้ใหญ่ใกล้ชิด ทั้งพ่อแม่ หรือคนในครอบครัว
          เมื่อพ่อแม่สัญญากับลูกแล้วไม่สามารถทำตามได้ แน่นอนว่าทำให้ลูกรู้สึกผิดหวัง แต่สิ่งสำคัญกว่า คือ ลูกจะสูญเสียความไว้วางใจ และไม่เชื่อคำพูดของพ่อแม่อีกต่อไป ความศรัทธาในตัวพ่อแม่ก็ถูกทำลายไปด้วย ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก
          แล้วสำคัญยังไง หมอว่าสำคัญมากเลยค่ะ ถ้าลูกจัดคุณอยู่ในกลุ่มของคนที่เชื่อไม่ได้ ลูกก็จะไม่ฟังคำพูดคุณอีกต่อไป 
          และถ้าเกิดบ่อยๆ เข้า ก็จะส่งผลต่อความศรัทธาในตัวมนุษย์คนอื่น และอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ของลูกกับผู้อื่นในอนาคตด้วยค่ะ 

2. ลูกรู้สึกไม่ปลอดภัย

          เด็กๆ จะเติบโตได้อย่างดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัย ไม่ใช่แค่ทางกายภาพ แต่ทางใจด้วยนะคะ เด็กจะรู้สึกปลอดภัย มั่นคง เมื่อรู้ว่าสามารถเชื่อใจและพึ่งพาพ่อแม่ได้
          เมื่อพ่อแม่สัญญากับลูกแล้วไม่ทำตาม เด็กจะรู้สึกไม่ปลอดภัย วิตกกังวล และสูญเสียความมั่นใจในตนเอง และอาจกลัวว่าพ่อแม่จะไม่รัก ไม่ดูแล หรือไม่ปกป้อง ในภาวะจิตใจแบบนี้การคาดหวังให้ลูกเติบโตอย่างแข็งแรงมั่นคงก็คงจะเป็นไปได้ยากมากค่ะ

3. เรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่ดี

          อย่างที่เรารู้กันนะคะ เด็กเรียนรู้จากการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ โดยเฉพาะพ่อแม่ เมื่อพ่อแม่สัญญากับลูกแล้วไม่ทำตาม เด็กจะเรียนรู้ว่าการผิดสัญญาเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ และอาจนำพฤติกรรมนี้ไปใช้กับผู้อื่น ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเด็กกับผู้อื่นในอนาคต

4. สูญเสียความนับถือตนเอง

          เด็กทุกคนต้องการรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า และได้รับการยอมรับจากผู้อื่น หากพ่อแม่สัญญากับลูกแล้วไม่ทำตาม เด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าพอที่จะทำให้พ่อแม่ให้ความสำคัญและทำตามคำพูด ไม่ดีพอที่จะได้รับการปฏิบัติที่ดีด้วย และสูญเสียความนับถือตนเอง

5. ส่งผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์

          การที่พ่อแม่สัญญากับลูกแล้วไม่ทำตาม ส่งผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็ก เพราะย่อมทำให้ลูกรู้สึกโกรธ เกลียด เสียใจ หรือผิดหวังโดยไม่จำเป็น เพราะถ้าพ่อแม่ไม่สัญญาในสิ่งที่ทำไม่ได้ก็จะไม่ต้องรู้สึกแบบนี้ อาจนำไปสู่ปัญหาพฤติกรรม ซึมเศร้า หรือวิตกกังวลมากไปได้ค่ะ
          มีรายงานการศึกษาในปี 2000 ซึ่งศึกษาในเด็กอายุ 3-5 ขวบ จำนวน 120 คน เป็นเวลา 2 ปี ของ Robin และคณะในปี 2000 พบว่าเด็กที่พ่อแม่ผิดสัญญาบ่อยๆ มีแนวโน้มที่จะรู้สึกไม่ไว้วางใจ วิตกกังวล ซึมเศร้า และมีปัญหาพฤติกรรมมากกว่าเด็กที่พ่อแม่ทำตามสัญญา รวมถึงมีแนวโน้มที่จะเรียนรู้พฤติกรรมการผิดสัญญา และนำไปใช้กับผู้อื่นในอนาคตด้วยนะคะ 
          ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของในปี 1996 ที่ติดตามเด็กๆ 100 คน อายุโตขึ้นมาหน่อย คือ 6-8 ขวบ เป็นเวลา 1 ปี พบว่าเด็กที่พ่อแม่ผิดสัญญาบ่อยๆ มีแนวโน้มที่จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า ไม่ดีพอ และสูญเสียความนับถือตนเองมากกว่าเด็กที่พ่อแม่ทำตามสัญญา และมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาพฤติกรรม เด็กซึมเศร้า หรือเด็กวิตกกังวลเช่นกันค่ะ
          ในกลุ่มเด็กอายุ 10-12 ปีเอง ก็พบว่าเด็กมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพ่อแม่ เพื่อน และคู่ครองมากกว่าเด็กที่พ่อแม่ผิดสัญญา และมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคง ขาดความไว้วางใจ และเต็มไปด้วยความขัดแย้งค่ะ
          ไม่เพียงแค่เด็กเล็กๆ แม้แต่ในวัยรุ่นก็มีรายงานการศึกษาของ E.Mavis Hetherington ในปี 1978 ที่พบว่า เด็กอายุ 16-18 ปีที่พ่อแม่ผิดสัญญาบ่อยๆ มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาพฤติกรรม เช่น การก้าวร้าว การใช้สารเสพติด หรืออาชญากรรมได้ค่ะ
          สิ่งที่พ่อแม่ควรคำนึงถึงและให้ความสำคัญมากที่สุด คือ จิตใจของลูกค่ะ 
          เพื่อลดผลกระทบต่อจิตใจของลูก พ่อแม่จึงควรระมัดระวังก่อนที่จะสัญญากับลูกนะคะ 
          โดยพ่อแม่ควรจะคิดให้รอบคอบก่อนที่จะสัญญากับลูก ไม่ว่าจะเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กขนาดไหนก็ตาม แต่หากให้คำสัญญาไปแล้วก็ควรทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูก 
          ในกรณีที่สัญญาแล้วไม่สามารถทำได้ตามที่สัญญาไว้ พ่อแม่ก็ไม่ควรนิ่งเฉย ควรขอโทษ และอธิบายให้ลูกเข้าใจ ในขณะเดียวกันก็ควรเข้าใจลูก หากลูกจะเกิดอารมณ์ที่ไม่น่ารัก และที่สำคัญ ควรให้เวลาลูกในการทำความเข้าใจ ไม่เร่งรัดหากลูกยังคงไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ท้ายที่สุดควรชดเชยให้ลูก และไม่ทำผิดสัญญาอีกค่ะ 
          หมอเมษ์
Kapook Creator เป็นเนื้อหาที่นำเสนอโดยผู้สร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการ หากพบเนื้อหาที่ท่านเห็นว่าไม่ถูกต้องตามกติกา สามารถคลิกแจ้งปัญหาได้ที่นี่
เรื่องอื่นๆของ ใกล้มิตรชิดหมอ
Advertisements
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พ่อแม่ไม่รักษาสัญญา จะส่งผลเสียต่อลูกอย่างไร เรื่องนี้พ่อแม่ไม่ควรละเลย อัปเดตล่าสุด 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 11:16:55 1,865 อ่าน
TOP